Hope Academy ligg sør-vest i Kenya, ikke langt fra Viktoriasjøen. Nærmeste by heter Kilgoris og ligg ca 30 km unna. Det er ca 5 timer kjøring fra hovedstaden Nairobi til Hope Academy.

Skolen Hope Academy ble påbegynt i 2009. I januar 2010 begynte de første elevene i de to klasserommene som da stod klar til bruk. Etter hvert har det blitt bygd 6 klasserom til, det er bygd førskole, jenteinternat, gutteinternat, matsal/kirke, lærerboliger og toaletter. Skolens fulle navn er Maasai Community Hope Academy & children home.

Det er nå 470 elever på skolen.

Alle andre prosjekter som drives er bygd opp rundt og i tilknytning til skolen.

Førskolen

Før barna begynner på skolen kan de gå to år på førskole. Her lærer barna tall og bokstaver, og blir kjent med hverandre.
Selve bygget er enkelt bygd av bølgeblikk. Det fungerer ok, men på sikt ønskes et bygd i murstein.
I øvre enden av bygget er det et lite lærerrom.


Skolen

Det er 9 klasserom på skolen, og over 400 elever fordelt på 8 klassetrinn. Her får barna sin utdannelse som er så viktig for å få til en utvikling i området, slik at en på sikt kan komme ut av fattigdommen. Barna viser stor interresse for skolegang, og er veldig flinke. Mangen barn har en fantastisk utvikling her på Hope.


Internat

På Hope er det både jente- og gutteinternat. Her bor det 130 jenter og 110 gutter. Det er ansatt en husmor som passer på barna, og hjelper dem når de treng det. Jenteinternatet er ferdig, og det samme er gutteinternatet. Tidligere var gutteinternatet bygd i bølgeblikk, men nå er begge bygd i murstein. Internatet er for barn som bor langt vekke fra skolen, eller barn som ikke har noe hjem…


Matsalen

Midt på skolens tomt står matsalen. Her samles alle barna hver dag til et måltid varm mat, oftest bønner og ris. Før dette ble bygd, satt barna ute og spiste. Matsalen fungerer også som kirke. I tilknytning til dette bygget er det også kjøkken og et matvarelager.


Ansatte

Det er nå 15 lærere som jobber på Hope. I tillegg er det 10 andre ansatte; husmor, kokk, bonde, sykepleier, vaktmester nattevakt.

Du kan også bli fadder til en lærer, det koster ca. 7200 for et år. En lærer i Bjerkreim bruker ca. ti prosent av sin lønn til å lønne tre lærere på Hope, fantastisk!!

STØTTE?

LES MER