MEDISINSK SENTER

Det er langt fra skolen Hope til byen Kilgoris, dermed er behovet stort for en medisinsk klinikk i tilknytning til skolen. Medical Clinic hadde offisiell åpning i juli 2013 og har ansatt èn sykepleier. Hun får sin lønn fra faddere i Norge.

Medical Clinic fungerer som helsesenter for elevene på Hope Academy, Endoniokopit, og behandler enkle skader og sår både for elever og befolkningen rundt skolen. Helsesenteret er viktig for å lære barna hvordan de unngår å bli syke ved enkle forhåndsregler, som personlig hygiene

STØTTE?

LES MER