HVA GJØR VI?

Window of Hope (WoH) er en frivillig bistandsorganisasjon i Kenya som fokuserer på barn og deres utdanning. Window of Hope arbeider i landsbyen Kilgoris som ligger sørvest-Kenya, en time fra Maasai Mara, en av verdens mest kjente nasjonalparker for safari. I området rundt Kilgoris bor det primært masaier – Kenyas mest kjente stamme pga. deres tradisjoner. Det er et område med mange fattige og foreldreløse barn, og det er en stor utfordring å gi skolegang til alle. WoH har tro på at utdanning er veien ut av fattigdom, derfor ønsker vi å øke og forbedre skoletilbudet i Kilgoris, uavhengig hvilken bakgrunn elevene kommer fra. For å hjelpe de fattigste i Kilgoris, driver vi også et fadderprogram som sikrer en trygg skolegang, mat hver dag, skoleuniform og en seng å sove i.

Noen positive ringvirkninger i forbindelse med skolene vi driver, er at WoH skaper arbeidsplasser slik at flere familier får en mer økonomisk trygg hverdag. Dette gjelder blant annet lærere, kokker, bønder, helsepersonell og sikkerhetsvakter.

Window of Hope Norge

Finansieringen av prosjektene sikres av WoH Norge gjennom bidrag fra privatpersoner og bedrifter. Ved utgangen av 2019 var det 303 fadderbarn som fikk støtte av givere fra Norge. Andre viktig bidrag til driften er støtten prosjektet får gjennom enkeltdonasjoner og andre faste givere. Hvert år arrangeres det også to innsamlingsaksjoner til inntekt for prosjektet – en på forsommeren og en før jul.

Til å lede aktiviteten og sikre god oppfølging av prosjektene i Kenya har WoH Norge et styre bestående av syv personer. Planer og mål for arbeidet utarbeides i samarbeid med prosjekt representantene i Kilgoris og styret har en løpende dialog med disse. Team fra Norge, med representanter fra styret, reiser også ned å besøker prosjektet. Disse turene har tradisjonelt blitt arrangert både sommer og høst, og dugnadstimene som da legges ned står sentralt i prosjektet.

Window of Hope Kenya

Window of Hope er registrert som en NGO (Frivillig organisasjon) i Kenya. Helt ifra starten av, har de tre masaiene Pastor David Kikwai, David Lenkume og Paul Munturi arbeid frivillig med å drifte WoH fra Kenya. Pastor Kikwai som Direktør, David Lenkume som ansvarlig for kvalitetssikringen av undervisningen, og Paul som fadderansvarlig og ansvarlig for økonomi. I 2014 ble Paul Munturi ansatt 100% som Daglig leder, og høsten 2017 ble David Kikwai ansatt 100% som Direktør og sosiallærer.

HISTORIE

Hele eventyret om Window of Hope (WoH) begynte med at David Kikwai reiste til  Norge for å selge bøker for Norsk Bokforlag, som inntekt til utdannelsen sin. Med mopeden reiste han landet rundt og solgte bøker. I 2006 kom han til Apeland i Bjerkreim og ringte på døra hos Rita og Arne Edland. Som engasjerte i et prosjekt i Tanzania var det ekstra spennende med besøk fra Afrika, og de ble fort gode venner. Rita og Arne drev prosjektet i Tanzania sammen  med Tollef Gjedrem som også ble kjent med David. David kom tilbake til Norge i 2007 for å selge bøker til fullførelsen av pastorutdannelsen. Etter flere måneder som et ekstra familiemedlem hos ekteparet Edland, kom det frem at hans store visjon var å starte en skole og et barnehjem. Han ønsket ikke penger til seg selv, men til å hjelpe barn på hjemstedet hans; Kilgoris. De lokale på Bjerkreim var med en gang klar for å bidra.

Prosjektet startet med innsamling av klær som ble sendt med posten. I 2009 ble prosjektet presentert på den årlige låvefesten, og innsamlede penger ble brukt til å bygge to klasserom som ble tatt i bruk januar 2010.

En gruppe nordmenn, med Maggie og Tollef som reiseledere, besøkte Hope Academy for første gang i 2011. Der traff de, med en tilfeldighet, tvillingene Olav og Peder Særheim. De hadde også blitt kjent med David, men ikke i Bjerkreim slik Arne og Rita hadde, men i en kirke i Sandnes. De ville også bli med å hjelpe barn i Kilgoris, og hadde med seg frivillige og penger til å bygge nye klasserom på skolen Hope Academy. I 2013 tok Tollef og Maggie Gjedrem over ansvaret for Arne og Rita. Maggie og Tollef samlet sammen et styre, og Window of Hope ble stiftet. WoH har vokst mye de siste årene, og har nå to skoler med til sammen 700 elever og 286 fadderbarn.