HVERT BIDRAG HJELPER


GI GAVE / ENGANGSBELØP

Støtt

kr.
Personlig informasjon

Fakturadetaljer

Window Of Hope

1.00
Støtt

Totalt bidrag: 200.00 kr.

Når du bruker denne betalingstjenesten, går 2% av beløpet til denne tjenesten. Ved større beløp, overfør direkte til kontonummer:
3280 21 50120

VIPPS

Du kan vipse enkeltbeløp

(VIPPS nummer kommer)

Overføre

Du kan overføre penger til kontonummer:

3280 21 50120

Bli fadder i dag

Barn (200kr/mnd)
Lærer (600kr/mnd)
Sykepleier (700kr/mnd)
Ta kontakt med Ida dersom du vil bli fadder:
idathauge@gmail.com

TAKK FOR STØTTEN